Hydro... Kan... C.O.

Oferta

Doświadczenie

Kontakt


CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE DOŚWIADCZENIE W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

budowa, zasady działania, doboru i montażu pomp ciepła typu:
- monoblok powietrze/woda;


● budowa, zasady działania, doboru i montażu pomp ciepła typu:
- solanka/woda,
- woda/woda,
- powietrze/ woda z glikolowym czynnikiem pośrednim;

 
przeglądy gwarancyjne urządzeń marki Vaillant;

 
autoryzacja MU/WA0758 urządzeń marki Saunier Duval;

 
budowa, zasady działania, montażu, pierwszych uruchomień oraz przezbrojenia na inny rodzaj gazu:
- gazowych, kondensacyjnych kotłów grzewczych wraz z osprzętem i techniką regulacyjną marki Saunier Duval;

 
autoryzacja IA/090956 urządzeń marki Vaillant;
 
budowa, zasady działania, montażu i pierwszych uruchomień następujących urządzeń kondensacyjnych o mocy poniżej 45 kW:
- ecoTEC, ecoCOMPACT, auroCOMPACT, ecoVIT wraz z osprzętem i techniką regulacyjną;

 
instalacja urządzeń grzewczych firmy BROTJE HEIZUNG;

 
budowa, montaż oraz rozwiązania techniczne kotłów Futura Bio, Futura Pellets, Futura Econo;

 
autoryzacja, dobór, montaż, uruchamianie i regulacja urządzeń CosmoSUN / Sunex;